Kvantová regrese   NOVÉ STRÁNKY

Zde se můžete seznámit s moderní regresní technikou, která využívá i spolupráci s bytostmi světla z vesmíru. Tuto regresní metodu objevila američanka Dolores Cannon a sama touto technikou provedla tisíce regresí.

Já jsem přímým žákem Libora Smetany, který do ČR tuto techniku od Dolores Cannon přivezl. Slovy Libora Smetany si Vám dovoluji představit Kvantovou Regresi.

 Při této regresi se využívá poznatků z reinkarnací vaší duše, které jsou vám ukázány na míru tomu co v současnosti řešíte. Minulé životy a rady od bytostí světla vám mohou poskytnout důležitá řešení problémů v tomto životě. Mohou to být problémy ve vztahu, zdravotní potíže, a jiné.

To, proč mě lidé navštěvují nejsou jen potíže. Lidé hledají návody a odpovědi i na otázku co mají vlastně v tomto životě dělat, k čemu se hodí. V neposlední řadě chtějí také zjistit pravdu co se týče duchovna a jak to vlastně zde na zemi doopravdy je. Jelikož při sezení spolupracuji s láskyplnými bytostmi, které vás znají lépe než vy sami, dostane se vám odpovědí, které se jinak hledají velice těžce.

Je to metoda stoprocentně bezpečná  a může ji podstoupit prakticky kdokoli od věku 17-ti let. Výjimku tvoří pouze lidé mladší, lidé s určitými psychickými nemocemi nebo lidé s určitým fyzickým omezením.

 

O TERAPII :

Jedno sezení trvá až 5 hodin v soukromí, žádná další osoba se sezení neúčastní. Platí to i pro nejbližší rodinné příslušníky. Každé sezení je velice diskrétní a já plně respektuji soukromí každého kdo ho podstoupí. Koná se v leže na měkkém podkladu, pod lehkou dekou. Je třeba aby jste měli na sobě pohodlný oděv, který vás nebude nikde škrtit.

Budeme pracovat ve stavu Theta. Je to naprosto přirozený stav, protože jím každý den, min. 2x procházíte, když usínáte nebo procitáte. Je to ten stav těsně před usnutím nebo procitnutím.

Celé sezení vám budu nahrávat, aby jste si to mohli doma v klidu poslechnout a nalézt tam odpovědi na vaše problémy. Nahrávka bude ve formátu .mp3 a budete si ji moci stáhnout z úložiště na internetu www.ulozto.cz.

Nedoporučuji po sezení řízení na delší vzdálenost. 50 km ještě jde, ale při jízdě autem na delší vzdálenost si vezměte někoho, kdo vás zpět domů odveze, protože se může dostavit ospalost. Ti kdo jsou zdaleka si většinou plánují vícedenní pobyt. To je vždy ta nejrozumnější varianta abyste byli co nejvíce v pohodě.

 

CO MUŽETE OČEKÁVAT :

Metoda kvantové regrese používá i procházení situacemi v minulých životech. Dostane se vám odpovědí na jakékoli situace ve vašem životě. Tohoje  dosaženo při spojení s vaším Vyšším Vědomím. Někteří lidé Vyšší Vědomí nazývají intuicí. Například, když z nějakého vám nelogického důvodu zvolíte neobvyklou trasu pro cestu z práce a pak zjistíte, že na vaší obvyklé trase byla velká zácpa. Nebo, když vám něco říká: “Nedělej to!” nebo vás to tzv. "někam táhne". To je vaše Vyšší Vědomí - vaši duchovní průvodci a různými způsoby vás udržují v bezpečí a starají se o vás.

Při sezení vám vaše Vyšší Vědomí vybere minulý život nebo minulé životy aby vám ukázalo podobnosti s vaším současným životem. To vám pomůže pochopit konflikty, problémy, těžkosti, výzvy a nepříjemnosti v tomto životě. Také vám odpoví  na vaše otázky, pomůže vám poučit se a posunout se vpřed.

Po prozkoumání minulých životů budu mluvit s vaším Vyšším Vědomím přímo. To je ta chvíle kdy dostanete odpovědi na vaše otázky.

Vyšší Vědomí je vlastně vaše “Druhé Já”. Ví všechno. Zná vás lépe než vy sebe sama. Ví co je pro vás a pro váš život to nejlepší. Vyšší Vědomí je velmi milující, milosrdné a má na srdci pouze váš nejlepší zájem. Naše vědomí se snaží dávat všemu smysl, vše analyzovat a uspořádávat tak aby to vyhovovalo naším omezením. Vyšší Vědomí ví a rozumí tomu co je nejlepší pro vaší duši i tělo. Vyšší Vědomí nemá žádná omezení.

My sami se děláme nemocnými. My sami si způsobujeme obtíže, bolest a nemoci v našich tělech protože neposloucháme naše Vyšší Vědomí. Vyšší vědomí se nám neustále snaží říct co se děje skrze symptomy v těle. Když neposloucháme, stále se snaží doručit vzkaz zrychlujícími se projevy symptomů obtíží. A když to pořád “nebereme”, trefí nás to několikanásobně silněji. Může to být významná událost v našem životě jako nehoda v autě, těžká nemoc nebo nějaký druh života měnícího zážitku. Ale když si umíme vytvořit nemoc nebo jiné obtíže, tak se umíme i vyléčit.

Tak jako nepříjemné události, tak i různé problémy a nemoci mají v našem životě nějaký význam. Každý problém – fyzický, psychický nebo třeba sociální má nějaký spouštěč, něco co bylo jeho příčinou. S pomocí regrese do minulých životů vám bude vysvětlena příčina každé nemoci či problému. Mě, jako vašemu pomocníkovi při tomto ozdravném procesu, to nemusí dávat smysl. Vám však poté dojdou souvislosti, které vám pomůžou se vašich problémů či nemocí zbavit.

To vše je řízeno tzv. „shůry“ vysoce vyvinutými bytostmi a vaším Vyšším Vědomím. Oni vám vyberou k nahlédnutí ty správné minulé životy a odpovídající situace v nich. Je to proto, že oni vidí celou skutečnost a mají kompletní informace, které my lidé nemáme. Naše možnopsti a schopnosti jsou omezené a je to tak správně. Kvůli tomu jsme teď a tady na této planetě, ale to by jsem načal další rozsáhlé téma a to není účelem tohoto webu. Někomu se to může zdát jako něco z Sci-fi románu, ale je tomu tak. Tyto bytosti spolu s vaším Vyšším Vědomím  se o vás po celý váš život starají a pečují o vás. Ať chcete nebo ne, respektive ať už o tom víte nebo ne. Jsou to milující bytosti a chtějí v každou chvíli pro vás to nejlepší a nejvhodnější.

Já vám budu pomáhat projít procesem poznání a léčení. Mým zájmem a povinností je provést vás tímto procesem tak, aby se vám dostalo odpovídající řešení problémů a léčení nemocí.

Nezapomeňte na to, že Vaše uzdravení nebo aby se Váš život obrátil k lepšímu, je podmíněno i Vaším upřímným úsilím o změnu. Nehledejte příčiny kolem Vás ale ve Vás. Neexistuje zázračný lék nebo léčitel, který Vás vyléčí. Ti Vám mohou pouze pomoci. Ti, kdo Vás opravdu a natrvalo vyléčí jste pouze vy sami. Nikdo jiný to za Vás neudělá. Ani vesmír.

 

CO SE ČEKÁ OD VÁS :

Přijet za mnou uvolnění a bez stresu! Je důležité abyste si v den sezení již nic dalšího neplánovali, abyste byli "v pohodě". Prožít klidný den před sezením také pomůže docílit úspěšného sezení.

Jsou lidé, kteří to zkusí jen ze zvědavosti. Na tom není nic špatného. Chtějí-li se dozvědět něco nového o sobě a budou mi opravdu důvěřovat, budou mít úžasný prožitek.

Také je důležité, abyste si nevytvářeli přehnaná očekávání, je lepší se nechat příjemně překvapit.

Věřte, že vaše Vyšší Vědomí vám může a chce pomoci. Tam, kde je vaše Vyšší Vědomí je pouze láska, moudrost a ochota nám pomáhat. Každý, kdo sezení jednou zkusil, by si to zopakoval znovu.

Co se týče mne, já jsem tu abych vám pomohl zprostředkovat spojení s vaším Vyšším Vědomím a po čas sezení se spolu o vás budeme dobře starat.

Také si prosím připravte vaše dotazy, ne více než 10. Sepište si je předem, dělejte si poznámky průběžně, tak jak vám budou přicházet. Většinou, když si je budete dělat najednou, tak na některé zapomenete. To samé udělejte s požadavky na léčení vašich nemocí, neduhů, závislostí, prožitků, atd.

Zapamatujte si prosím těchto pět obrázků pod textem, pro nacvičení si vizualizace.